Usługi

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usługową skierowaną do naszych klientów:

  • rejestracja produktów leczniczych
  • rejestracja suplementów diety i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  • produkcja suplementów diety
  • usługi konfekcjonowania: pakowanie, blistrowanie
  • opracowywanie składów suplementów diety

Zapraszamy do współpracy w zakresie realizowania Państwa pomysłów przy wprowadzaniu nowych produktów.
Nasz zespół chętnie pomorze i przedstawi najlepsze rozwiązania formulacyjne.
Każdy nowy projekt poprzedzamy wnikliwymi analizami rynku, cen oraz konkurencji aby zminimalizować ryzyko nie powodzenia.

W produkcji używamy surowców wyłącznie ze sprawdzonych źródeł oraz od naszych partnerów z terenu Uni Europejskiej.
Zapraszamy do zapoznania się z listą poniżej dostępnych formualcji.

 kwiat   kwiat 


 
Lista dostepnych formulacji:

Kapsułki miękkie
Conjugated Linoleic Acid 1000mg soft gel
Conjugated Linoleic Acid 500mg soft gel
Co Enzyme Q10 100mg soft gel
Co Enzyme Q10 30mg soft gel
Cod Liver Oil 1000mg soft gel
Cod Liver Oil 550mg soft gel
Evening Primrose Oil 1000mg soft gel
Evening Primrose Oil 500mg soft gel
Krill Oil 500mg soft gel
Lecithin 1200mg soft gel
Odourless Garlic 2mg soft gel
Omega 3 Fish Oil 18/12 1000mg soft gel
Omega 3 Fish Oil 18/12 500mg soft gel
Omega 3 Fish Oil 33/22 1000mg soft gel
Omega 369 1000mg soft gel
Starflower Oil 500mg soft gel
Vitamin D3 5000IU soft gel
Vitamin E (natural) 200IU soft gel
Vitamin E (natural) 400IU soft gel
Vitamin E (natural) 1000IU soft gel
 
Twarde kapsułki
Royal Jelly 500mg 2 piece capsule
Acai Berry 700mg 2 piece capsule
 
Tabletki
Calcium 200mg tablet
Glucosamine & Chondroitin 500/400 tablet
Glucosamine Sulphate 2kcl 1000mg tablet
Glucosamine Sulphate 2kcl 1500mg tablet
MSM 1000mg tablet
Multi Vitamins tablet
Vitamin C 1000mg with Rosehips tablet
Vitamin C 500mg with Rosehips tablet

Zapraszamy do współpracy w zakresie pakowania/konfekcjonowania suplementów diety.
Podejmujemy się pakowania małych serii produktów.


Blistrowanie folia PVC/alu oraz alu/alu:
-blister 10x9 cm - kapsułka twarda x 15 sztuk, rozmiar "0", "00", kapsułka soft-gel x 15 sztuk rozmiar 1000 mg, 1200mg
-blister 13x6 cm - tabletki okrągłe x 20 i 18 sztuk
-oraz inne według oczekiwań klienta

pakowanie opak  opak           
Pakowanie w butelki:
-etykietowanie-pakowanie w butelki z polietylenu LDPE (od 1 sztuki do 1000 sztuk na butelkę)
-usługi odliczania tabletek/kapsułek

 butelki

Pakowanie w kartoniki:
-pakowanie określonej ilości blistrów w kartoniki
-dołączani ulotek

 kartoniki

Znakowanie kartoników:
-usługi nabijania daty oraz numeru serii na opakowaniach pojedynczych

Rozblistrowywanie:
-usługi rozblistrowywania każdej wielkości blistrów


Firma MedicaLine oferuje najwyższej jakości usługi w zakresie wytwarzania oraz konfekcjonowania produktów. Zapewniamy produkcję zgodną z GMP i HACCP.
Produkcja prowadzona jest z wykorzystaniem najnowszych technologii dostępnych na rynku.
Nasza oferta charakteryzuje się elastycznością w podejściu do klienta. Jako nie liczni oferujemy produkcję małych serii i dodatkowo w optymalnym czasie.

Chętnie nawiązujemy długie relacje z klientami, a nasze doświadczenie umożliwia nam kompleksową realizację projektów od procesu pomysłu po samą realizację.

1. Opracowanie technologii i składu produktów

2. Produkcja
-tabletkowanie (tabletki okrągłe i kształtowe)
-powlekanie tabletek i kapsułek
-kapsułkowanie kapsułek o różnych rozmiarach
-saszetkowanie

3. Pakowania
-blistrowanie
-pakowanie w pojemniki wykonane z polietylenu LDPE
-w saszetki
-kartonikowanie (pojedyncze, zbiorcze, zestawy)

4. Etykietowania/znakowania produktów

5. Pozostałe usługi związane z produkcją suplementów diety
-opracowanie dokumentacji
-audyt dostępnej dokumentacji pod względem wymogów GIS
-opracowanie etykiet (opisów, oświadczeń zdrowotnych w/g wymogów Komisji Europejskiej  obowiązujących od 14 grudnia 2012 roku)
-zgłoszenie produktów do GIS
-projekty graficzne

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dotyczącej obsługi przedsiębiorstw w zakresie rejestracji suplementów diety.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę rejestracji suplementów diety obejmującą:
•         rozpoznanie możliwości rejestracji danego produktu jako suplementu diety
•         przygotowanie dokumentacji przygotowanie oznakowania opakowań
•         w przypadku konieczności uzyskanie opinii odpowiedniej jednostki badawczej
•         rejestrację w GIS
•         opracowanie etykiet w/g wymogów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz ze zmianami   jakie obwiązują od 14 grudnia 2012 roku
•         przygotowanie szaty graficznej
•         pomoc w zakresie marketingu i dystrybucji


1.       Regulatory affairs.

2.       Doradztwo farmaceutyczne.

3.       Rejestracja suplementów diety.

4.       Rejestracja wyrobów medycznych.

5.       Rejestracja substancji chemicznych.

Ad.1. Oferta regulatory affairs dotycząca produktów leczniczych obejmuje:
•         rejestrację produktów leczniczych w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej w ramach:
  • procedury narodowej
  • procedur europejskich (procedura wzajemnego uznania MRP, procedura zdecentralizowana DCP)
•         obsługę związaną z utrzymaniem pozwolenia tzn. zmiany porejestracyjne, przedłużenie ważności pozwolenia, notyfikacje
•         uzyskanie pozwolenia na import równoległy
•         badanie czytelności ulotki (PIL readability testing, PIL user testing) zgodnie z aktualnymi wytycznymi EU i agencji europejskich w tym zakresie
•         opracowanie i tłumaczenie druków informacyjnych (charakterystyka produktu leczniczego, ulotka dla pacjenta, oznakowanie opakowań) wraz z oznakowaniem
w języku Braille'a
•         wszelkie inne zagadnienia związane z rejestracją i regulatory affairs, przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej

Ad.2. Oferujemy Państwu wszelkie usługi związane z doradztwem farmaceutycznym, w tym:
•         przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej i merytoryczną ocenę dokumentacji pod kątem przyszłej rejestracji, kategorii produktu, posiadanych badań i przewidywanych pytań
ze strony Urzędu Rejestracji oraz możliwych rozwiązań mający na celu uniknięcie dodatkowych, trudnych pytań, znacznie zwiększających koszty i wydłużających proces rejestracji
•         audyty dossier
•         przygotowanie raportów eksperta, ogólnego podsumowania jakości (QOS) przygotowanie Modułów 4 i 5 dla produktów z kategorii WEU (Well Established Use)     przygotowanie i tłumaczenie druków informacyjnych (charakterystyka produktu leczniczego, ulotka dla pacjenta, oznakowanie opakowań) zgodnie z aktualnymi wymaganiami EMEA, EU oraz Urzędu Rejestracji Leków
•         badanie czytelności ulotki (PIL readability testing, PIL user testing) zgodnie z aktualnymi wytycznymi EU i agencji europejskich w tym zakresie
•         przygotowywanie odpowiedzi na pytania proceduralne Urzędu Rejestracji oraz na merytoryczne pytania dotyczące dokumentacji, badań itd.

Ad. 3. Oferujemy Państwu kompleksową usługę rejestracji suplementów diety obejmującą:
•         rozpoznanie możliwości rejestracji danego produktu jako suplementu diety
•         przygotowanie oznakowania opakowań
•         w przypadku koniecznośći uzyskanie opinii odpowiedniej jednostki badawczej
•         rejestrację w GIS

Ad.4. Oferujemy Państwu usługę rejestracji wyrobów medycznych w zależności od klasy wyrobu i stosowania, jak również przygotowanie oznakowania opakowań zgodnie z aktualnymi wymaganiami, a także doradztwo w zakresie rejestracji wyrobów medycznych.
 Na życzenie klienta oferujemy również pomoc w uzyskaniu certyfikatu zgodności CE w odpowiedniej jednostce notyfikowanej.

Ad. 5. Oferujemy Państwu rejestrację substancji chemicznych w Biurze ds. Substancji i Preparatów Chemicznych oraz opracowanie dokumentacji związanej ze zgłoszeniem tj. Karty Charakterystyki Substancji.

Przyznane nagrody

logo